Прикачни устройства за мотокариCandexПОСЕТЕТЕ
Складова техника № 1 в България

Прикачни устройства за мотокари
От съществено значение за качеството и дългия експлоатационен живот на допълнителните устройства за мотокари е степента на закаленост на стоманата. Устройствата с марка Liftex са придържат към изпитани технилогии за темпериране и студена пластична обработка.

Вилични рогове
Разполагаме с вилични рогове за мотокар с класове на присъединяване 2А, 3А и 4А. Можете да определите към кой клас спадат търсените от Вас вилици по следната схема:
                       


Вилични удължители
Ако ежедневието е свързано с обработка на разнообразни по размери товари, а постоянната смяна на виличните рогове, за да се осигури подходящата дължина, отнема прекалено много време, виличните удължители са най-доброто решение. Обикновено дължината на удължителите не бива да надвишава дължината на вилиците с повече от 50%.

         Вилични изравнители


Виличният изравнител позволява странично изместване на вилиците, като по този начин прави работата много по прецизна и пести време и гориво. За да монтирате виличен изравните на мотокара, с който работите, уверете се, че той е оборудван с допълнителен хидравличен кръг. Според типа присъединяване, виличните изравнители, също както роговете, се разделят на класове. 
Употребявани прикачни устройства
  
 

 

Предлагаме и богат набор от употребявани изравнители, позиционери, кламери, комбинирани устройства и рорартори на водещи световни марки: Cascade, Kaup, Stabau, Meyer, Bolzoni Auramo и др.

 
2021, Всички права запазени.
Прикачни устройства за мотокари